ریتم 4/4  

[Em - G - Am - F - Em - G - Am - Am9] 2

C       Em             Dm        F                               Em                         Am                      

ببین چقدر تغییر کردم ، با وقتی که عاشق نبودم ... بعد از تو یک ثانیه حتی ، اون آدمِ سابق نبودم

E        Esus4                  F            Dm                    C           Em           Dm             F             

ربطی به تیپو مد نداشتم ، رویات دنیامو عوض کرد ... افسردگی جاشو به تب داد ، عشقِ تو قرصامو عوض کرد

Em                           F                                  Em                          Am                  

من رو از آینده نترسون ، باید از این وابسته تر شم ... از عشق وحشتی ندارم ، حتی اگه باید پدر شم

Dm                                                                  

حتی اگه باید پدر شم

Am       Em    Am                                                       

باعثو بانیِ تمامِ این شبای من تویی

F      Am               G          Em              F-G    Am                          Em                        

عشقِ تو پابندم کرد ، عشقِ تو خواننده م کرد ... آخرش اما چی شد ، عشقِ تو بازنده م کرد

Am          Em               G    -   D  - F-G    Am                           G            F           

عشقِ تو پابندم کرد ، عشقِ تو خواننده م کرد ... آخرش اما چی شد ، عشقِ تو بازنده م کرد

[G  -  Am -G-F-D-G  -  Am]

F      Am               Dm6       Dm                             Am                             Dm                      

قبل از تو دوست داشتم خودم رو ، اهلِ خودآزاری نبودم ... این سرفه ها رو از تو دارم ، قبل از تو سیگاری نبودم

Am              G        Em                       F       Am               G          Em                  

جامو توی قلبت نگه دار ، حتی اگه پیشم نباشی ... من شرط میبندم از اینم ، دیوونه تر میشم نباشی