ریتم:۴/۴

B                      C          D            Am                   Em

  اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی   حالا که عاشقت شدم تو اعتنا نمیکنی

B                       C            D        Am                Em

  دلتنگتر میشم ولی نشنیده میگیری منو   هنوز همه حال تو رو از من فقط میپرسنو

B         C           D           m         D            Em       Am         Em

  با این که با من نیستی دیوونه میشم از غمت    اصلا نمیخوام بشنوم که اشتباه گرفتمت

B              C           D       Am          D     Em       Am     Em

  داشتن تو کوتاه بود اما همونم کم نبود   گذشته بودم از همه هیچکس به غیر تو نبود

B                  C         D      Am              Em

  حقیقیتو میدونیو ازم دفاع نمیکنی   کنار تو میمیرمو تو اعتنا نمیکنی

B                    C           D        Am                       Em

  مردم تو رو از چشم من امشب تماشا میکنن   فردا غریبه ها منو پیش تو پیدا میکنن

B             C           D        Am         D             Em        Am     Em

  کاش اتفاقی رد بشی از کوچه های دلخوری   به روم نیارم که چقد میخوام که از پیشم نری

B         C         D         Am          D        Em   Am      Em

  هر بار با شنیدن صدای تو آروم شدم   حتی واسه ی رفتنت پیش همه محکوم شدم