ریتم : ۴/۴

Bm                    Em                      C                             Bm

  قصه عشقی که میگم عشق لیلای مجنونه          با یه روایت دیگه لیلی جای مجنونه

Bm                             Em                       C                             Bm

  مجنون سر عقل اومده شده آقای این خونه          تعصب و یه دندگیش کرده لیلی رو دیوونه

Bm                              Em                         C                           Bm

  اما لیلی بی مجنونش دق می کنه میمیره             با یه اخم کوچیک اون دلش ماتم میگیره

Bm                                    Em                          C                          Bm

  می گه باید بسازه و این مثل یه دستوره            همین یه راه مونده واسش چون عاشقه مجبوره

Bm                    C    D                    Em         C                Bm    C               Bm

  زوره عشق تو زوره احساس همیشه کوره        هر جا خودخواهی باشه انصاف از اون جا دوره

Bm                            Em                                C                    Bm

  عاقبت لیلی ما مثل گل های گلخونه                   تو قاب سرد شیشه ای پژمرده و دل خونه

Bm                           Em                               C                     Bm

  قصه عشق اونا مثل برف زمستونه                  اومدنش خیلی قشنگ آب کردنش آسونه

Bm                            Em                      C                              Bm

  قلب تو خالی از عشق و بی نوره سوت و کو      عاشق کشی مرامته نگات سرده و مغروره

Bm                                  Em                      C                              Bm

  عشق و ببین توی نگاش از کینه تو دوره           یه کاری کن تو هم براش چرا عاشقیتم زوره

Bm                    C    D                    Em         C                Bm    C               Bm

  زوره عشق تو زوره احساس همیشه کوره        هر جا خودخواهی باشه انصاف از اون جا دوره